Nhận thu mua sách tiểu thuyết, yaoi cũ. Các sản phẩm phụ kiện đam mỹ, boyslove.

Để bán các sản phẩm, các bạn nhắn tin qua phần tin nhắn trên web.